Τεχνικές για επιχειρήσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι ΜμΕ όταν πρόκειται να βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σε τι πρέπει να απαντήσει κάθε ΜμΕ πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συνομιλία;

Η ομάδα του SME’s Diplomacy Greece στο βίντεο που ακολουθεί παραθέτει τα βασικά ερωτήματα στα οποία πρέπει μια μικομεσαία επιχείρηση να απαντήσει, πριν ξεκινήσει τις επίσημες συζητήσεις για την σύναψη μιας συμφωνίας.

Η κατάλληλη προετοιμασία είναι βασικό συστατικό για την επίτευξη μιας επιτυχημένης συμφωνίας.

Ο ρόλος της φιλοσοφίας

 Μέρος της διπλωματίας βασίζεται στον κλάδο της πρακτικής φιλοσοφίας. O Γερμανός φιλόσοφος J.Habermas ο οποίος θεωρείται από πολλούς συνεχιστής της καντιανής σκέψης, είχε μιλήσει για την θεωρία της ιδεώδους ομιλιακής κατάστασης, δηλαδή τον διάλογο.

Ο διάλογος οδηγεί στην εύρεση μιας συναινετικής αλήθειας.

Απαραίτητη δε προϋπόθεση για  να διεξαχθεί ομαλά, είναι να υπάρχει ελευθερία έκφρασης, ελευθερία επιλογής θέματος, ελευθερία χρόνου – ώστε να μην καταπιέζεται ο συνομιλητής για το πόση ώρα θα μιλήσει.

Ελευθερία  από εξαναγκασμούς, δηλαδή από ότι εξουσιάζει τον διάλογο και από καταναγκασμούς δηλαδή τις αντικειμενικές δυσκολίες του διαλόγου.

Αναφέρεται δηλαδή o J.Habermas σε ένα υποκείμενο το οποίο είναι φορέας ηθικής ακεραιότητας και αντικειμενικότητας.

Από την άλλη, μας μιλά και για την διαπραγμάτευση όπου σκοπός είναι η ικανοποίηση του συμφέροντος.

Διότι ξεκινά από την βούληση του ενός να λάβει όσα περισσότερα μπορεί εις βάρος του άλλου.

Βέβαια στις σημερινές  οικονομικές συμφωνίες κρατών και επιχειρήσεων επιδιώκουμε win-win συμφωνίες.

Άρα, κατά τον J.Habermas στην διαπραγμάτευση διαδραματίζει ρόλο η ικανοποίηση της βούλησης και αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι  η εύρεση μιας  κοινής βούλησης η οποία έχει προκύψει από  τα αντικρουόμενα συμφέροντα των δυο πλευρών.