Η διπλωματία ως μέσο ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης των ΜμΕ

#smesdiplomacygreece

Προκειμένου οι ΜμΕ να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των εταιριών οφείλουν να διασφαλίσουν την επωφελή συμμετοχή της επιχείρησης στην εφαρμογή των στόχων. Σε αυτήν την προσπάθεια καθοριστικό πόλο θα διαδραματίσει η υιοθέτηση των αρχών της οικονομικής διπλωματίας

H διπλωματία ως μέσο ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης των ΜμΕ

#smesdiplomacygreece

Επιχειρηματική Διπλωματία

Η επιχειρηματική διπλωματία είναι η εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών και η προσπάθεια διεύρυνσης των σχέσεων της επιχείρησης με κυβερνήσεις και τοπικές […]

Εργαλεία Οικονομικής Διπλωματίας

Σκοπός είναι μέσω της διπλωματίας να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η επιχειρηματική διπλωματία προσπαθεί να επηρεάσει […]

Τεχνικές για επιχειρήσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι ΜμΕ όταν πρόκειται να βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Σε τι […]

Επικοινωνία

Τηλέφωνο ( +30 ) 6970044147 Email info@smesdiplomacygreece.com Social Media

Τι είναι το SME’s Diplomacy Greece;

Το SME’s Diplomacy Greece είναι μια καμπάνια  η οποία έχει σκοπό την ενημέρωση  του πληθυσμού για την επιχειρηματική διπλωματία.

 

Την παρακίνηση των επιχειρήσεων – ειδικά των μικρομεσαίων- να υιοθετήσουν τακτικές διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι ανταγωνιστικότερες, να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να διεισδύσουν ευκολότερα στις αγορές του εξωτερικού.

 

Η διπλωματία ως μέσο ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης των ΜμΕ

Το SME’s Diplomacy Greece είναι μια καμπάνια  η οποία έχει σκοπό την ενημέρωση  του πληθυσμού για την επιχειρηματική διπλωματία.

 

Την παρακίνηση των επιχειρήσεων – ειδικά των μικρομεσαίων- να υιοθετήσουν τακτικές διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι ανταγωνιστικότερες, να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να διεισδύσουν ευκολότερα στις αγορές του εξωτερικού.

 

Επιπλέον, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τις πολυεθνικές εταιρείες όταν εισέρχονται σε νέες αγορές, λόγω περιορισμένων πόρων και γνώσεων για την εκτέλεση της επιχειρηματικής διπλωματίας.   

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες  χώρες  με αδύναμους θεσμούς, αναγνωρίζουν περισσότερο τη σημασία της επιχειρηματικής διπλωματίας  και την εφαρμόζουν εντατικότερα.

 

Υποστηρικτές/Συνεργάτες