Η διπλωματία ως μέσο ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης των ΜμΕ

#smesdiplomacygreece

Ο απόδημος ελληνισμός φέρνει την Ελλάδα στον κόσμο και τον κόσμο στην Ελλάδα

#smesdiplomacygreece

#smesdiplomacygreece

Η επιχειρηματική διπλωματία ως μέσο της δημόσιας διπλωματίας για την ενίσχυση του brand Eλλάδα στη διεθνή σκηνή

Τύποι Επιχειρηματικής Διπλωματίας

Η επιχειρηματική διπλωματία είναι η εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών και η προσπάθεια διεύρυνσης των σχέσεων της επιχείρησης με κυβερνήσεις και τοπικές […]

Εργαλεία Eπιχειρηματικής Διπλωματίας

Σκοπός είναι μέσω της διπλωματίας να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η επιχειρηματική διπλωματία προσπαθεί να επηρεάσει […]

Τεχνικές για επιχειρήσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι ΜμΕ όταν πρόκειται να βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Σε τι […]

Aπόδημος Ελληνισμός

Η Δύναμη του Απόδημου Ελληνισμού στην Επιχειρηματική Διπλωματία Ο Απόδημος Ελληνισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιχειρηματική διπλωματία […]

Τι κάνει το SME’s Diplomacy Greece;

Το SME’s Diplomacy Greece  είναι η πρώτη καμπάνια στην Ελλάδα που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει την σημασία της διεθνοποίησής τους και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν χρησιμοποιώντας την επιχειρηματική διπλωματία ως μέσο της δημόσιας διπλωματίας, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και του brand της χώρας στο εξωτερικό. 

Δημιουργώντας Γέφυρες: Η επιχειρηματική διπλωματία και ο απόδημος ελληνισμός για την ανάδειξη του ελληνικού brand στον κόσμο

Ο απόδημος ελληνισμός αναδεικνύεται σημαντικός παράγοντας στην επιχειρηματική διπλωματία, καθώς ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά. Στο SME’s Diplomacy Greece, προωθούμε τις συνεργασίες μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και απόδημων, ενισχύοντας την παρουσία του brand name Ελλάδα. 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τις πολυεθνικές εταιρείες όταν εισέρχονται σε νέες αγορές, λόγω περιορισμένων πόρων και γνώσεων για την  επιχειρηματική διπλωματία.   

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες  χώρες  με αδύναμους θεσμούς, αναγνωρίζουν περισσότερο τη σημασία της επιχειρηματικής διπλωματίας  και την εφαρμόζουν εντατικότερα.

Υποστηρικτές/Συνεργάτες