Πρόσκληση Εκδήλωσης: Η σημασία των σύγχρονων σχέσεων της Ευρώπης