“Η Δημόσια Διπλωματία στον 21ο αιώνα: COVID19 & τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Οι συνέπειες στην οικονομία και στις διεθνείς σχέσεις.” Κείμενο του Ζαφείρη Ρωσσίδη, Συμβούλου Δημόσιας Διπλωματίας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημοσιευμένο στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων/ος Καραμανλής.