Εργαλεία Επιχειρηματικής Διπλωματίας

Σκοπός είναι μέσω της διπλωματίας να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η επιχειρηματική διπλωματία προσπαθεί να επηρεάσει τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να προβλέψει πιθανές συγκρούσεις και να χρησιμοποιήσει διαφορετικά κανάλια για να διατηρηθεί η φήμη και η εικόνα της εταιρείας, ώστε  να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες οικονομικές συνεργασίες.

Διδάγματα για τις επιχειρήσεις από την δημόσια διπλωματία

Όπως οι συζητήσεις συνεχίζονται μετά από την υπογραφή  μιας συμφωνίας  μεταξύ δύο  κρατών, έτσι και στην επιχειρηματική διπλωματία πρέπει να  συνεχίζονται και αφού συνάψουν συμφωνητικό οι  δύο εταιρείες.

 Μια συμφωνία δεν τελματώνει τις διπλωματικές σχέσεις δυο επιχειρήσεων. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν την  ανάγκη αναπροσαρμογής  των σχέσεων των δυο πλευρών.  

Μπορεί να είναι  στόχος η υπογραφή μιας μεμονωμένης συμφωνίας, ωστόσο είναι προτιμότερο να υπάρχουν συμφωνίες και για άλλα θέματα καθώς ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο  βασίζεται μόνο σε  ένα μεμονωμένων σχέδιο,  μπορεί να λήξει.

Σκοπός είναι να υπάρχει μια συνεχής διαπραγμάτευση, οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν να επικοινωνούν τακτικά για να αξιολογούν την πρόοδο που έχει γίνει.

Είναι σαφές ότι οι διπλωματικές σχέσεις χτίζονται αφού η κάθε πλευρά κατανοήσει εις βάθος  τις επιθυμίες και τους προβληματισμούς της άλλης πλευράς. Ο François de Callières υποστήριζε ότι ο διαπραγματευτής στην αρχή θα πρέπει να εστιάζουν σε αυτό που έχει η άλλη πλευρά στο μυαλό της, παρά να εκφράσει αμέσως αυτό που είναι στο δικό του. Ο χρόνος δεν είναι πάντα χρήμα. Η διπλωματία χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει, βεβιασμένες κινήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μια συμφωνία με κενά.  Σε αυτή την περίπτωση, το πιθανότερο είναι πως  θα χρειαστεί επαναδιαπραγμάτευση ίσως και δικαστική επίλυση.

François de Callières: «Το μυστικό της διαπραγμάτευσης είναι η εναρμόνιση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών».  

François de Callières: «Όσο πιο συχνά (ένας διαπραγματευτής) βάζει τον εαυτό του στη θέση των άλλων, τόσο πιο λεπτoμερή και αποτελεσματικά θα είναι τα επιχειρήματά του.»

4 συμφωνίες που έχουν αποδώσει

Η διπλωματία  δεν πρέπει να επικρατεί στο μυαλό μας ως δημόσιες σχέσεις, αλλά  ως μια στρατηγική ολοκληρωμένη για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις  πρόσφατες περιπτώσεις οικονομικής διπλωματίας οι οποίες έχουν αποδώσει:

Υπογραφή οικονομικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας-Κίνας (Cosco, ίδρυση κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα, κλπ)

Yπογραφή οικονομικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ  (σειρά διμερών οικονομικών συμφωνιών μεταξύ άλλων και για r&d) Το Ισραήλ είναι πρώτο παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα με πάνω από 300 κέντρα r&d.

Το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020 οι Ελληνικές εξαγωγές προς το Ισραήλ αυξήθηκαν 13,2% και το Α’ τρίμηνο του 2020 οι εξαγωγές του Ισραήλ προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 26%. Η μεγάλη αύξηση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών θεωρείται τεράστια διπλωματική επιτυχία καθώς την ίδια περίοδο οι εμπορικές σχέσεις του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρωζώνη μειώθηκαν , με τις συνολικές εξαγωγές της χώρας προς την ένωση να πέφτουν κατά 6,37%.

Ο αγωγός αερίου Eastmed από την υπογραφή του οποίου διδαχθήκαμε ότι στις διακρατικές συμφωνίες ο σημαντικότερος παράγοντας ακόμη και πάνω από το κόστος της επένδυσης ή το οικονομικό όφελος, είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών- μελών, αυτό που ονομάζουμε στις μέρες μας επιχειρηματική ηθική. Η συνεργασία αυτή σίγουρα, άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση και άλλων έργων στον ενεργειακό τομέα.