Δήλωση Κωνσταντίνας Κοτταρίδη- Επιστημονικής Συμβούλου SME’s Diplomacy Greece

“Οι ΜμΕ αποτελούν τον κορμό της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας και για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στήριξη και καθοδήγηση για την ανάπτυξή τους.

Η καμπάνια SME’s Diplomacy Greece αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία που προσπαθεί να ενδυναμώσει τις ΜμΕ αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα υιοθέτησης πρακτικών διπλωματίας από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα τις καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την εξωστρέφειά τους, ιδιαίτερα σε μια εποχή που καλεί για ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στο επιχειρηματικό μοντέλο.”

Δήλωσε η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΠΕΙ, Διευθύντρια ΠΜΣ και Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Επιστημονική σύμβουλος SME’s Diplomacy Greece.