Βράβευση SME’s Diplomacy Greece για ομιλία σε Διεθνή Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: “Εξωστρέφεια και Οικονομική Διπλωματία.”

Η ιδρύτρια του SME’s Diplomacy Greece βραβεύτηκε για ομιλία που πραγματοποιήσε ως επίσημη προσκεκλημένη σε Διεθνή Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: “Εξωστρέφεια και Οικονομική Διπλωματία.”

Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας:

Τις προηγούμενες δεκαετίες η οικονομική διπλωματία ήταν παραγκωνισμένη στην Ελλάδα. Τώρα καλείται να στηρίξει το νέο παγκόσμιο μοντέλο της Βιώσιμης ανάπτυξης ένα μοντέλο στηριγμένο στην εξωστρέφεια και την ψηφιακή εποχή.

Η Ε.Ε. επαναπροσδιορίζει τα κριτήρια  της εξωστρέφειας. Αυτό είναι ένα τρένο που δεν πρέπει να χάσει η Ελλάδα.

Να προσανατολιστούμε σε νέες  αγορές.

Να κερδίσουμε μερίδιο στις μεγάλες οικονομίες.

Να διευρύνουμε τις  σχέσεις  μας με στρατηγικούς εταίρους.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2021 στοχεύει στην  αύξηση των εισερχόμενων Ξένων Άμεσων Επενδύσεων σε 4% επί του ΑΕΠ έως το 2023 έναντι του 1,8 το 2019 , και στην  αύξηση των εξαγωγών σε 48% επί του ΑΕΠ έναντι 20% το 2019.

Έχοντας υπόψιν αυτά, τον Αύγουστο δημιούργησα ένα προσωπικό εγχείρημα.

Την πρώτη καμπάνια στην Ελλάδα που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Το “SME’s Diplomacy Greece” δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα υποστήριξης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και ειδικά των ΜμΕ  και τα οφέλη που θα μπορούσα αυτές να αποκομίσουν, μέσω της υιοθέτησης τακτικών διπλωματίας.

Με την υγειονομική κρίση και την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων η επιχειρηματική διπλωματία (business diplomacy)  εδραιώνεται διεθνώς ως βασικό εργαλείο για την διασφάλιση των συμφερόντων των ΜμΕ. 

Η επιχειρηματική διπλωματία είναι κάτι άγνωστο στην Ελλάδα, αντιθέτως έχει παρατηρηθεί ότι  εταιρείες που λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες  χώρες  με αδύναμους θεσμούς, αναγνωρίζουν περισσότερο τη σημασία της.

Σκοπός ήταν “να φέρουμε” την επιχειρηματική διπλωματία στην Ελλάδα αλλά και  η μετεξέλιξη   του εγχειρήματος σε μια πλατφόρμα με χρηστικά εργαλεία, ενημερωτικό υλικό καθώς και η διοργάνωση ημερίδων μαζί με φορείς.

Η οπτική μας είναι  ότι πρέπει να μελετηθούν διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων και  να γίνουν συγκριτικές αναλύσεις.

Για αυτό το SME’s Diplomacy Greece έχει δημιουργήσει 5 τύπους επιχειρηματικής διπλωματίας.

Στην εξίσωση μπαίνει και ο παράγοντας της ανάπτυξης μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα της αειοφορίας.

Στο κομμάτι αυτό μας υποστηρίζει το εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Θέλουμε εξοικειώσουμε τις ΜμΕ με την έννοια της διπλωματίας.

Αυτό βοηθά και την πολιτική εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς συνάπτει και διακρατικές εμπορικές συμφωνίες οι οποίες εξαρτώνται από τη συμμετοχή  Ελληνικών εταιρειών που θέλουν να επεκταθούν σε άλλα έθνη.

Πάνω από όλα θεωρούμε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να βοηθήσουμε την Ελλάδα και ιδιαίτερα τις ΜμΕ να εναρμονιστούν με τις νέες διεθνείς συνθήκες.